Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος ‘’ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ IΙ’’ θα γίνει μέσω της πλατφόρμας MS Teams (με την σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων φοιτητών) με χρήση του κωδικού vcb2u44 στις 7 Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00-20:00 μ.μ.

Ο διδάσκων

Ιωάννης Καραμπάγιας