Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος του μεταπτυχιακού “Ειδικά θέματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων” θα γίνει στις 28 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα Χ2-097

Ο Διδάσκων

Δημήτρης Σκάλκος