Επιλογή Σελίδας

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν στις 14-10-21, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5μ.μ. και θα  πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Μεταξύ 5μ.μ. -5.15μ.μ. θα γίνει η διαδικασία της ταυτοποίησης των φοιτητών.

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ‘ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ’ έχει κωδικό εγγραφής : 53qwab6

H εξέταση θα γίνει προφορικά.

Ο διδάσκων του μαθήματος