Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος επιλογής ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ θα γίνει την Παρασκευή 11 Ιουνίου στις 17:00 μέσω της πλατφόρμας MS Teams στην ηλεκτρονική αίθουσα του μαθήματος (κωδικός x2ci74r).

Ο Διδάσκων

Μ. Προδρομίδης