Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος Γενική Μικροβιολογία-Μικροβιολογία Τροφίμων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου στις 12.00 πμ στη αίθουσα Χ3-132

Η διδάσκουσα

Δρ Χ Μπαντή, MSc