Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος επιλογής “Περιβαλλοντική Γεωχημεία-Ορυκτολογία” θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26-9-2022 και ώρες 12-13.00 στην αίθουσα Χ3-216

Η διδάσκουσα

Δ. Χελά