Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος Χημεία Φαρμακευτικών και Διαγνωστικών ενώσεων (ΚΙΙΙ2) του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ του τμήματος Χημείας, θα γίνει  εξ αποστάσεως μέσω MS teams την παρασκευή 25-6-2021, 12.15-14.00. Τα θέματα θα αναρτηθούν την προκαθορισμένη ώρα στην ηλ αίθουσα του μαθήματος Χημεία Φαρμακευτικών και Διαγνωστικών ενώσεων (ΚΙΙΙ2)  στην οποία έγιναν τα μαθήματα

Μεταξύ 12.00-12.15 θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών μέσω κάμερας και επίδειξης της φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ανοικτή την κάμερα, το μικρόφωνο και φοιτητική ταυτότητα κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης διαφορετικά θα εξαιρεθούν από την εξέταση.