Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εξέταση του μαθήματος “ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ” κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί μέσω της εφαρμογής MsTeams την Πέμπτη 16-9-2021 και ώρα 12:00.
Ο κωδικός σύνδεσης στην Ομάδα : “ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ”- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 είναι :
jmcvga5

Επίσης σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τον κ. Στουρνάρα, ο οποίος ως νέος καθηγητής Δενδροκομίας θα αναλάβει την διδασκαλία του μαθήματος κατά το νέο ακ έτος.

Τηλ επικοινωνίας: 6938796749
email: vstournaras@uoi.gr