Επιλογή Σελίδας

’’Η εξέταση των μαθημάτων  ’’ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι’’ και ‘’ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ IΙ’’ θα γίνει μέσω της πλατφόρμας MS Teams  με χρήση του κωδικού vcb2u44 στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00-16:00 μ.μ.

Ο διδάσκων

Ιωάννης Καραμπάγιας ”