Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση στο μάθημα «Φυσικοχημεία Ι – μονά ΑΜ» θα λάβει χώρα εξ αποστάσεως σύμφωνα με το πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021.

Οδηγίες – Προϋποθέσεις:

Η είσοδος-εγγραφή στην αντίστοιχη αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει με βάση το πρώτο γράμμα του επωνύμου. Η εγγραφή θα γίνει αποκλειστικά μέσω του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, το αργότερο μέχρι και τη Κυριακή, 13-6-2021, ώρα 22:00. Η προθεσμία είναι οριστική και δεν πρόκειται να ανανεωθεί! Αυτό γίνεται επειδή θα πρέπει να οργανωθούν οι αίθουσες και η διαδικασία της επιτήρησης. Στη μία αίθουσα, θα εγγραφούν οι φοιτητές, των οποίων το πρώτο γράμμα του επωνύμου είναι «Α» έως και «Λ». Στη δεύτερη αίθουσα, από «Μ» έως και «Ω»

 

Όνομα Αίθουσας Εξέτασης: Εξέταση Φυσικοχημεία Ι μονά Α-Λ 140621

Σύνδεσμος:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3am_oDCiqd27JworSIH0Re-GY9JWmxIfNETtyDx9yCEQM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aa13f37b-ac68-4b5e-a60f-9b0caaf070e3&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Κωδικός εγγραφής για όσους έχουν επώνυμο από Α-Λ: uzicn5c

 

Όνομα Αίθουσας Εξέτασης: Εξέταση Φυσικοχημεία Ι μονά Μ-Ω 140621

Σύνδεσμος:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aNqQ5zSeWz-VuImreGt-MlyO8aCvuL6XsTWTLIykAVbI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e3a04f92-af90-49c6-af35-e21a0a97aa15&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Κωδικός εγγραφής για όσους έχουν επώνυμο από Μ-Ω: 6oqeatm

 

Οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν μέσω Η/Υ που διαθέτει σύνδεση σε διαδίκτυο, μικρόφωνο και κάμερα. Η κάμερα και το μικρόφωνο θα πρέπει να είναι ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Την ημέρα της εξέτασης, η είσοδος των φοιτητών στην αντίστοιχη αίθουσα εξέτασης θα πρέπει να γίνει με τον παραπάνω κωδικό, από 10:30 ως 10:40, αυστηρά.

Η δυνατότητα εισόδου θα κλείσει στις 10:50.

Μεταξύ 10:30 και 11:00 θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών. Ο έλεγχος ταυτοποίησης μπορεί να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, όποτε αυτό ζητηθεί, μέσω επίδειξης της φοιτητικής ταυτότητας στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή. Στις 11:00, θα εμφανιστούν τα θέματα στην πλατφόρμα. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 60 λεπτά της ώρας (11:00 – 12:00).

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους:

Τη φοιτητική τους ταυτότητα και κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι, διαφορετικά θα εξαιρούνται της εξέτασης. Τα θέματα θα απαντώνται σε λευκές σελίδες Α4 και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ψηφιοποίησης των απαντήσεων σε pdf ή jpg μορφή.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από την κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr), όπου έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

 

Ο διδάσκων του μαθήματος

Δ. Τάσης