Επιλογή Σελίδας

Οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει δια ζώσης το εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ και επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτό θα πρέπει να στείλουν αναλυτικά τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ΑΜ, χρονολογία πραγματοποίησης του συγκεκριμένου εργαστηρίου, υπεύθυνος εργαστηριακού τμήματος) στα παρακάτω email (atampaki@uoi.gr ή noulitzeni@uoi.gr), μέχρι και την Τετάρτη 9/6/2021. Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει προφορικά μέσω ms teams τη μέρα που αναγράφεται στο πρόγραμμα της εξεταστικής. Πληροφορίες σχετικά με την ώρα της εξέτασης και τον κωδικό σύνδεσης θα λάβουν οι φοιτητές μέσω email.