Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα πραγματοποιηθεί στην Δευτέρα 06-02-2023, ώρα 09.00-11.00 π.μ. στην αίθουσα Χ3-132.

Εκ των διδασκόντων.