Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση στο μάθημα «Αρχές Φασματοσκοπίας» θα λάβει χώρα εξ αποστάσεως σύμφωνα με το πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021.

Οδηγίες – Προϋποθέσεις:

Η είσοδος-εγγραφή στην αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει αποκλειστικά μέσω του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα, 14-6-2021, ώρα 11:00. Η προθεσμία είναι οριστική και δεν πρόκειται να ανανεωθεί! Αυτό γίνεται επειδή θα πρέπει να οργανωθεί η διαδικασία της επιτήρησης.

 

Όνομα Αίθουσας Εξέτασης: Εξέταση ΑΡΧΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ 14062021

Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adxoITcehCCqpIu5TeO_Hm1ddbKpu45pdrJgmbGYTTa01%40thread.tacv2/conversations?groupId=5b8368d0-6474-43a4-ad73-a1cabe688712&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Κωδικός εγγραφής: mpj41jp

 

Οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν μέσω Η/Υ που διαθέτει σύνδεση σε διαδίκτυο, μικρόφωνο και κάμερα. Η κάμερα και το μικρόφωνο θα πρέπει να είναι ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Την ημέρα της εξέτασης, η είσοδος των φοιτητών στην αίθουσα εξέτασης θα πρέπει να γίνει με τον παραπάνω κωδικό, από 12:45 ως 13:00, αυστηρά.

Η δυνατότητα εισόδου θα κλείσει στις 13:05.

Μεταξύ 12:45 και 13:15 θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών. Ο έλεγχος ταυτοποίησης μπορεί να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, όποτε αυτό ζητηθεί, μέσω επίδειξης της φοιτητικής ταυτότητας στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή. Στις 13:15, θα εμφανιστούν τα θέματα στην πλατφόρμα. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 60 λεπτά της ώρας (13:15 – 14:15).

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους:

Τη φοιτητική τους ταυτότητα και κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι, διαφορετικά θα εξαιρούνται της εξέτασης. Τα θέματα θα απαντώνται σε λευκές σελίδες Α4 και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ψηφιοποίησης των απαντήσεων σε pdf ή jpg μορφή.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από την κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr), όπου έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

 

Ο διδάσκων του μαθήματος

Δ. Τάσης