Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος της Βιολογίας θα πραγματοποιηθεί στις 29-9-21, ημέρα Τετάρτη εξ αποστάσεως μέσω MS teams και θα έχει διάρκεια μισή ώρα (13:30-14:00).

Μεταξύ 13:00-13:30 θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών μέσω κάμερας και επίδειξης της φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ανοικτή την κάμερα, το μικρόφωνο και φοιτητική ταυτότητα κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης διαφορετικά θα εξαιρεθούν από την εξέταση.

Οι φοιτητές που προτίθενται να συμμετέχουν στην εξέταση του μαθήματος και δεν είναι εγγεγραμμένοι στην αίθουσα της Βιολογίας να αποστείλουν τα στοιχεία τους (όνομα, ΑΜ και ακαδημαικό e-mail) στη διεύθυνση cbanti@uoi.gr

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

 

Η διδάσκουσα

Δρ. Χ Μπαντή, MSc