Επιλογή Σελίδας

Οι εξετάσεις του μαθήματος «ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»  θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS την Παρασκευή, 08-10-2021 και ώρα 17:00

Αίθουσα εξετάσεων: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 8OKT21

Κωδικός: mqgfjtb

Οι εξετάσεις θα είναι γραπτές με θέματα πολλαπλής επιλογής. Η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών θα γίνει από τις  17:00 έως 17:15 και οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τη φοιτητική τους ταυτότητα. Η έναρξη της γραπτής εξέτασης θα γίνει ακριβώς 17:20

Οι διδάσκοντες του μαθήματος

Αλέξανδρος Τσελέπης Καθηγητής

Κωνσταντίνος Τέλλης ΕΔΙΠ