Επιλογή Σελίδας

Οι εξετάσεις του μαθήματος «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ»  θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS την Πέμπτη, 14-10-2021 και ώρα 17:00

Αίθουσα εξετάσεων: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓ. ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 14OKT21

Κωδικός: f10opfo

Οι εξετάσεις θα είναι γραπτές με θέματα πολλαπλής επιλογής. Η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών θα γίνει από τις 17:00 έως 17:15 και οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τη φοιτητική τους ταυτότητα. Η έναρξη της γραπτής εξέτασης θα γίνει ακριβώς 17:20

Ο διδάσκων του μαθήματος

Αλέξανδρος Τσελέπης Καθηγητής