Επιλογή Σελίδας

Οι εξετάσεις του μαθήματος “Εισαγωγικό Εργαστήριο Χημείας” θα διεξαχθούν την Τετάρτη 13/10 και ώρα 10:00-11:30, μέσω MS Teams, με βάση τις οδηγίες που ακολουθούν και με κωδικό εγγραφής όπως παρουσιάζεται παρακάτω:

Τμήμα Α : Ψηφιακή αίθουσα ……..   j0r2rdh
Τμήμα Β : Ψηφιακή αίθουσα ……   tlbwesx
Τμήμα Γ : Ψηφιακή αίθουσα ……   odo5f4y
Τμήμα Δ : Ψηφιακή αίθουσα …….  qbrfehk

Τα τμήματα που αναφέρονται, είναι αυτά στα οποία κατανεμήθηκαν οι φοιτητές του ακ. Έτους 2020-2021 προκειμένου να συμμετέχουν στην δια ζώσης διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων τον φετινό Σεπτέμβριο.

Οι φοιτητές παλαιότερων ετών θα εγγραφούν στην ψηφιακή αίθουσα ……     j0r2rdh

Καλούνται οι φοιτητές που θα εξεταστούν στο μάθημα, με την προϋπόθεση ότι έχουν ασκηθεί σε όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος με φυσική παρουσία,  να εγγραφούν το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 12/10, δηλαδή μια μέρα πριν την εξέταση.

Εγγραφή και συμμετοχή κατά την διάρκεια της συνεδρίας δεν επιτρέπεται.
Η ψηφιακή συνεδρία των αιθουσών θα ενεργοποιηθεί την Τετάρτη 13/10 και ώρα 9:45 πμ και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνδεθούν από τις 9:45 μέχρι τις 10:00.

Την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων, Τετάρτη 13/10, από τις 10:00-10:30 θα γίνει πιστοποίηση της ταυτότητας των συμμετεχόντων με προσωπική κλήση και επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας στην κάμερα του ψηφιακού μέσου σύνδεσης στην εξέταση. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι μια ώρα και για τις δυο θεματικές ενότητες : Ανόργανη Χημεία και Αναλυτική Χημεία.

Οι φοιτητές θα πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και να αποχωρήσουν από αυτή μόνο όταν τους επιτραπεί από τους επιβλέποντες.

Η εξέταση θα είναι γραπτή. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους
1. Τη φοιτητική τους ταυτότητα για την ταυτοποίηση,
2. Λευκές κόλλες για το ενδεχόμενο απαντήσεων σε αυτές και τη δυνατότητα σάρωσης ή φωτογράφισης των απαντήσεών τους προκειμένου να γίνει ανάρτηση αυτών (upload στο assignements) και αποστολή στο συντονιστή του μαθήματος.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου https://www.uoi.gr/it/exams/ όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

Από τους διδάσκοντες του Εργαστηρίου Ανόργανης και του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας.