Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι εξετάσεις στο Μάθημα του 1ου ακαδημαϊκού εξαμήνου με τίτλο:

«Σύγχρονες Τεχνικές και Εφαρμογές Χημικής Ανάλυσης»

στην ειδίκευση «Αναλυτική Χημεία, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Χημείας στη «Χημεία» της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

θα διεξαχθούν

την Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00-16:00 στο Αμφιθέατρο 2-(Ι.Τσαγκάρη).

     
Εκ των διδασκόντων,

ΑθανάσιοςΒλεσσίδης

 Καθηγητής