Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις του κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικού Μαθήματος, του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 7ου Εξαμήνου:

«Οινολογία Ι» θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Χ3-216, την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 ώρα 9:00.

Ο διδάσκουσα