Επιλογή Σελίδας

Οι εξετάσεις του μαθήματος “Εισαγωγικό Εργαστήριο Χημείας” για τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πειραματικό μέρος με φυσική παρουσία, δια ζώσης, θα διεξαχθούν μέσω MS Teams με κωδικό εγγραφής a4welkr .

Η είσοδος-εγγραφή στην αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει αποκλειστικά με την χρήση του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, τουλάχιστον μια μέρα πριν την εξέταση, που σύμφωνα με το πρόγραμμα ορίσθηκε για την Τρίτη 15/06/2021 και ώρα 13.00.

Την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων, την Τρίτη 15/6, από τις 13:00-13:15 θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των συμμετεχόντων φοιτητών.

Οι φοιτητές θα εισέλθουν στην αίθουσα με τον παραπάνω κωδικό. Θα πρέπει να έχουν την φοιτητική τους ταυτότητα για να την επιδεικνύουν στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι, διαφορετικά θα εξαιρούνται της εξέτασης.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
13:15 έως 14:00, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
14:00 έως 14:45, Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους
1. Τη φοιτητική τους ταυτότητα για την ταυτοποίηση,
2. Η εξέταση θα είναι προφορική. Οι φοιτητές, ωστόσο, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να έχουν λευκές κόλλες για τις απαντήσεις και δυνατότητα σάρωσης ή φωτογράφισης των απαντήσεών τους προκειμένου να γίνει ανάρτηση αυτών (upload στο assignements) και αποστολή στο συντονιστή του μαθήματος.

Υπενθυμίζεται, οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (https://www.uoi.gr/it/winter-exams/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

Από τους διδάσκοντες του Εργαστηρίου Ανόργανης και του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας.