Επιλογή Σελίδας

Οι γραπτές εξετάσεις του μαθήματος επιλογής 7ου εξαμήνου “Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία” θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 15/02, ώρα 10:00 στην αίθουσα Χ3-230Β.
Ο διδάσκων.