Επιλογή Σελίδας

Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος Αγγλικά Ι

Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος Αγγλικά Ι θα λάβει χώρα την Παρασκευή 18 Ιουνίου, και ώρα 17:00-20:00 με εξ αποστάσεως γραπτό διαγώνισμα.

Για αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης καθώς και υπόλοιπες σχετικές διευκρινίσεις παρακαλώ πολύ να ελέγχετε τακτικά τις ανακοινώσεις στη σελίδα του μαθήματος στο ecourse (http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=710).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν υπάρχουν φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εξέταση παρακαλώ πολύ να ενημερώσουν σχετικά τη διδάσκουσα έως την Παρασκευή 11/6 στο email: l.andreou@uoi.gr

Ημερομηνία & ώρα εξέτασης του μαθήματος Αγγλικά ΙΙ 

Η εξέταση του μαθήματος Αγγλικά ΙΙ θα λάβει χώρα την Παρασκευή 18 Ιουνίου, και ώρα 13:00-16:00 με εξ αποστάσεως γραπτό διαγώνισμα.

Για αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης καθώς και υπόλοιπες σχετικές διευκρινίσεις παρακαλώ πολύ να ελέγχετε τακτικά τις ανακοινώσεις στη σελίδα του μαθήματος στο ecourse (http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=711).

Η διδάσκουσα,
ΛΒ Ανδρέου