Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις για τους επί πτυχίω φοιτητές του κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικού Μαθήματος, του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 7ου Εξαμήνου:

«Έννοιες Χημείας / Πρακτική Άσκηση Στην Εκπαίδευση» 

(Kωδικός Μαθήματος: ΧΗΕ 723)

θα πραγματοποιηθούν

την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 ώρα 13:00

στο Εργαστήριο  Χ2-316 (2ος όροφος Χ2 κτιρίου). 

 

Ο διδάσκων
Ανδρέας Καργόπουλος