Επιλογή Σελίδας

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS την Τρίτη, 12/10/2021 και ώρα 17:00, σύμφωνα με το ΝΕΟ πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.

Αίθουσα: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 12ΟΚΤ21. Κωδικός: ip14jcs

Οδηγίες – Προϋποθέσεις:

1.      Δικαίωμα στις εξετάσεις έχουν μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει με φυσική παρουσία το Εργαστήριο Βιοχημείας.

2.      Οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν μέσω Η/Υ που διαθέτει σύνδεση σε internet, μικρόφωνο και κάμερα.

3.      Μεταξύ 17:00 και 17:15 θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών. Ο έλεγχος ταυτοποίησης μπορεί να γίνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, όποτε αυτό ζητηθεί, μέσω επίδειξης της φοιτητικής ταυτότητας στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους:

o   Τη φοιτητική τους ταυτότητα και

o   Κόλλες αναφοράς με τα στοιχεία τους.

4.  Κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα.

5. Οι απαντήσεις θα δίδονται στον χώρο που προβλέπεται στην πλατφόρμα. Σχήματα ή χημικές εξισώσεις μπορούν να απαντηθούν χειρόγραφα σε λευκή κόλλα(ες). Στην περίπτωση αυτή, τα γραπτά θα φωτογραφίζονται ή σαρώνονται (σκανάρονται). Το αρχείο με τις απαντήσεις θα αναρτάται ως εικόνα ή αρχείο pdf απ’ ευθείας στο αντίστοιχο πεδίο κάτω από τα θέματα μέσω του υπολογιστή (upload στο assignments).

Οι διδάσκοντες του Εργαστηρίου Βιοχημείας