Επιλογή Σελίδας

Η εξέταση του μαθήματος Αγγλικά Ι θα λάβει χώρα την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου, και ώρα 17:00-20:00 με εξ αποστάσεως γραπτό διαγώνισμα.

Για αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης καθώς και υπόλοιπες σχετικές διευκρινίσεις παρακαλώ πολύ να ελέγχετε τακτικά τις ανακοινώσεις στη σελίδα του μαθήματος στο ecourse (http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=710).

 

Η εξέταση του μαθήματος Αγγλικά ΙΙ θα λάβει χώρα την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, και ώρα 13:00-16:00 με εξ αποστάσεως γραπτό διαγώνισμα.

Για αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης καθώς και υπόλοιπες σχετικές διευκρινίσεις παρακαλώ πολύ να ελέγχετε τακτικά τις ανακοινώσεις στη σελίδα του μαθήματος στο ecourse (http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=711).

 

Η διδάσκουσα,

ΛΒ Ανδρέου