Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από παράκληση των φοιτητών/τριών, τα εργαστήρια του μαθήματος [ΧΗΥ102]: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές-Πληροφορική, του πρώτου εξαμήνου του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χημείας, θα διεξαχθούν για όλες τις ομάδες Α,Β,Γ,Δ την Τρίτη 20-12-2022 στις εξής ώρες:

ΟΜΑΔΑ Α: Τρίτη 20-12-2022, 14:30-16:00

ΟΜΑΔΑ Β: Τρίτη 20-12-2022, 16:00-17:30

ΟΜΑΔΑ Γ: Τρίτη 20-12-2022, 17:30-19:00

ΟΜΑΔΑ Δ: Τρίτη 20-12-2022, 19:00-20:30