Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα Εργαστήριο Υπολογιστικής Χημείας και προσομοιώσεων ΙΙ να εγγραφούν στην αίθουσα

του MS Teams με κωδικό 9oqb193

O Διδάσκων

Κ. Βλάχος