Επιλογή Σελίδας

Όσοι/όσες μεταπτυχιακοί/-ες φοιτητές/-τήτριες επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Εργαστήριο Υπολογιστικής Χημείας Ι του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Χημείας καλούνται να παρουσιασθούν την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022, στις 11:15 π.μ., στο γραφείο του διδάσκοντα (Φ3-012Α).

Βασίλης Μελισσάς