Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας ΙΙ που ασκούνται κάθε Πέμπτη/Παρασκευή στην ομάδα Α. Τζάκου όπως συνδεθούν στο Teams την Τετάρτη 3.06.2020 στις 18.00 με κωδικό c7sjrgx ώστε να γίνει ενημέρωση για μέτρα υγιεινής/ασφαλείας και οργάνωση του εργαστηρίου.

Ανδρέας Τζάκος