Επιλογή Σελίδας

Τα διαδικτυακά μαθήματα του Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας ΙΙ (ομάδα Λ. Χατζηαράπογλου, Πέμπτη-Παρασκευή) ξεκινούν το Σάββατο 13 Μάρτη 2021, και επαναλαμβάνονται κάθε σάββατο, στις 12.00. Κωδικός αίθουσας MS teams :nrkt3oy

Λ. Χατζηαράπογλου