Επιλογή Σελίδας

Το φοιτητικό εργαστήριο της Οργανικής Χημείας θα παραμένει ανοικτό, από 09.30 ως 15.00, τις παρακάτω ημέρες του Ιουλίου και Σεπτέμβρη 2022,

ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του εργαστηρίου Οργανικής Χημείας να μπορούν να παίρνουν φάσματα υπερύθρου υπό την καθοδήγηση των ΕΔΙΠ του εργαστηρίου Ιούνιος2022 Σεπτέμβριος2022