Επιλογή Σελίδας

Ιωάννινα 08 Οκτώβρη 2021

Το τελικό πρόγραμμα με αλλαγές και προσθήκες, χωρίς πλέον δυνατότητας περαιτέρω αλλαγών, για τη διεξαγωγή του φοιτητικού εργαστηρίου του 5ου εξαμήνου ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι επισυνάπτεται. Υπενθυμίζεται ότι το εργαστήριο ξεκινά στις 18 Οκτώβρη 2021. Το εργαστήριο βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου Ε3, δίπλα στην είσοδο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. 

2021-22

Ο συντονιστής