Επιλογή Σελίδας

Ιωάννινα 02 Σεπτέμβρη 2022

Οι φοιτητές που προγραμματίζουν να ασκηθούν στο εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι (5ο εξάμηνο) παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω

https://docs.google.com/forms/d/1F2-lkBqFUOMbYoykO48RfPEMu2dCmmgAPhMoIEhAn1g/edit

φόρμα, με την οποία κάνουν την εγγραφή τους στο εργαστήριο.

Ο συντονιστής του εργαστηρίου