Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες του 5ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών, που πρόκειται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι να κάνουν την εγγραφή τους συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα

https://docs.google.com/forms/d/1DxSgRSdm9mXAKz__uuVBSj1JgDwt2U8ICUgOxEIKGDk/edit

κάνοντας χρήση των ιδρυματικών τους κωδικών.