Επιλογή Σελίδας

Στις 6-6 στις 5.15 το απόγευμα θα γίνει παρουσίαση θεωρητικού ασκήσεων του Εργαστηρίου Οινολογίας στον σύνδεσμο του Εργ Οινολογίας στο teams.

Το εργαστήριο θα παρακολουθήσουν οι 18 φοιτητές που έχουν επιλεγεί.

Ενημέρωση για το Εργαστήριο Οινολογίας θα γίνεται στον σύνδεσμο του Εργ Οινολογίας στο teams.

Ι. Ρούσσης