Επιλογή Σελίδας

Σε συνέχεια της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, η εκπαίδευση των φοιτητών με φυσική παρουσία στο Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Διεργασιών αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.