Επιλογή Σελίδας

Η εκπαίδευση των φοιτητών με φυσική παρουσία στο Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Διεργασιών δεν θα πραγματοποιηθεί, από την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.