Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του 7ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών που πρόκειται να παρακολουθήσουν το Εργαστήριο Φυσικών & Χημικών Διεργασιών να κάνουν εγγραφή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYOI1OAfRwyPQVtS7rqmEHXYXFxlgQQzYOnbpxZ3kDhQ_LwQ/viewform?usp=sf_link

κάνοντας χρήση των ιδρυματικών τους κωδικών, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.