Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του 7ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών που πρόκειται να παρακολουθήσουν το Εργαστήριο Φυσικών & Χημικών Διεργασιών να κάνουν εγγραφή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxV_0tOoqKGvDdwWzViW9j90oa2Giy2dOfV9ftdRYBibg9uw/viewform?usp=sf_link

κάνοντας χρήση των ιδρυματικών τους κωδικών, μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2020.