Επιλογή Σελίδας

Εργαστήριο Φυσικών & Χημικών Διεργασιών
(παράταση εγγραφής)
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του 7 ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών που
πρόκειται να παρακολουθήσουν το Εργαστήριο Φυσικών & Χημικών Διεργασιών να κάνουν εγγραφή
μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxV_0tOoqKGvDdwWzViW9j90oa2Giy2dOfV9ftdRYBibg9u
w/viewform?usp=sf_link
κάνοντας χρήση των ιδρυματικών τους κωδικών, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2020.