Επιλογή Σελίδας

Μετά την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για αναστολή του εκπαιδευτικού έργου με φυσική παρουσία στα εργαστήρια μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2020, καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Β του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας Ι, να παρακολουθήσουν το θεωρητικό μέρος της εργαστηριακής άσκησης «Ανάλυση Μείγματος Ανιόντων των ομάδων ΙΙ και ΙΙΙ» την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, ώρα 14.00. Η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MSteams στην ηλεκτρονική αίθουσα: «ΕΑΧ1-ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗΣ» με κωδικό ομάδας για απευθείας σύνδεση, μέσω ιδρυματικού λογαριασμού, qk71yy3.

Οι διδάσκοντες

Μ. Προδρομίδης, Α. Φλώρου

E-mail: aflorou@uoi.gr, Τηλ. 2651008405