Επιλογή Σελίδας

Το πρόγραμμα του ΕΑΧΙ (Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι το παρακάτω:

Τμήμα Α: Παρασκευή 9.00-14.00, Διδάσκοντες: Δ.Γκιώκας, Χ.Πιπερίδη.

Τμήμα Β: Τρίτη 14.00-19.00, Διδάσκοντες: Μ.Προδρομίδης, Α.Φλώρου.

Τμήμα Γ: Τετάρτη 9.00-14.00, Διδάσκοντες: Β.Σακκάς, Α.Διαμάντη.

Τμήμα Δ: Πέμπτη 14.00-19.00, Διδάσκοντες: Α.Βλεσσίδης, Κ.Τσιαφούλης.

Η 1η εγαστηριακή άσκηση είναι: Ανάλυση Κατιόντων της Ομάδας ΙΙΙ.

Καλή έναρξη

Από το εργαστήριο