Επιλογή Σελίδας

Την Τρίτη 20-12-2022 και ώρα 9-14 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη αναπλήρωση (λόγω απουσιών) του Εργ. Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχει το πρόγραμμα ασκήσεων.

Από το εργαστήριο

Οι διδάσκοντες

ΑΡΧΕΙΟ