Επιλογή Σελίδας

Ενημερώνουμε τους φοιτητές των Β’ ομάδων Τρίτης και Πέμπτης ότι έγινε μία αλλαγή στην αρίθμηση των εργαστηριακών ασκήσεων.

Επισυνάπτουμε τον κατάλογο με τα ονόματα και τις ασκήσεις εκπαίδευσης. Οι ημερομηνίες και ώρες του εργαστηρίου είναι ίδιες.

Από το εργαστήριο

ΑΡΧΕΙΟ