Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνω ότι, μετά τη σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

δεν θα διεξαχθεί  το Εργαστήριο Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων την εβδομάδα 19-23 Οκτωβρίου.

Για τη συνέχεια θα υπάρξει ανακοίνωση την επόμενη εβδομάδα.

Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης