Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπήρξε ενημέρωση από τον Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων που είχε επικοινωνία με την Πρόεδρο του Τμήματος Χημείας ότι και το Εργαστήριο Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων δεν θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο που έχει ανακοινωθεί η απαγόρευση (lock down).  Οι φοιτητές θα ενημερωθούν έγκαιρα ανάλογα με τις εξελίξεις για το τρόπο λειτουργίας μετά την λήξη του απαγορευτικού.

Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης