Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνω ότι μετά τη σχετικά απόφαση και ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Εργαστήριο Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων την εβδομάδα 26-30 Οκτωβρίου δεν θα διεξαχθεί.

Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης