Επιλογή Σελίδας

Οι φοιτητές του 4ου έτους καλούνται τη Δευτέρα 17-5-2021 και ώρα 11πμ. να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως φροντιστηριακό μάθημα που αφορά το Εργαστήριο Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Α’ Μέρος). Παρακαλώ εάν υπάρχει επικάλυψη με άλλο μάθημα να γίνει επικοινωνία μέσω MSteams για εκ νέου ρύθμιση (εντός της προτεινόμενης ημέρας)

Κωδικός Αίθουσας: e9pqgji

 

Η διδάσκουσα

Α. Μπαδέκα

Αναπλ. Καθ.