Επιλογή Σελίδας

Οι φόρμες για τις εργασίες των ασκήσεων 1, 2, 3, 4 του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων έχουν αναρτηθεί στο ms teams.

To link είναι

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ay1jTxAyfKHjAtMZaCChZog6FOZ29KkUX9b6POyLlqtE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c606c53e-dbf4-48f0-b8d1-d9b890dc1d98&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Ι. Ρούσσης