Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του επιλεγόμενου μαθήματος θα λαμβάνουν χώρα κάθε Δευτέρα και ώρα 13:15, στην αίθουσα Χ3-230.

Λόγω εκλογών, η πρώτη συνάντηση μεταφέρεται για τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου.

Ο διδάσκων (dtassis@uoi.gr)