Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές με ΑΜ: 4269, 5044, 5149 να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους με το Εργαστήριο Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων για να γίνει ανάρτηση της βαθμολογίας τους.

Από το Εργαστήριο